top of page
shutterstock-wax.jpg

Waxing

Waxing - Eyebrow Tidy + Lip

20 min  |  $29.00

Waxing - Eyebrow Tidy + Lip + Chin

30 min  |  $39.00

Waxing - Nostril

5 min  |  $5.00

Waxing - Lip

10 min  |  $15.00

Waxing - Chin

10 min  |  $15.00

Waxing - Sides of Face

10 min  |  $17.00

Waxing - Full Face

40 min  |  $50.00

Waxing - Underarm

15 min  |  $19.00

Waxing - Stomach

15 min  |  $15.00

Waxing - Brazilian

30 min  |  $50.00

Waxing - Bikini

25 min  |  $25.00

Waxing - Bikini XX

30 min  |  $35.00

Waxing - Bikini XXX (Leave Strip)

40 min  |  $48.00

Waxing - Bikini XXX (G-String)

25 min  |  $35.00

Waxing - Back of Thighs

10 min  |  $12.00

Waxing - Half Arm

15 min  |  $20.00

Waxing - Three Quarter Arm

20 min  |  $25.00

Waxing - Full Arm

20 min  |  $30.00

Waxing - 1 Quarter Leg

20 min  |  $15.00

Waxing - 3 Quarter Leg

35 min  |  $40.00

Waxing - Half Leg

25 min  |  $30.00

Waxing - Half Leg (Top)

30 min  |  $35.00

Waxing - Full Legs

40 min  |  $45.00

Add On: Extra Patches Wax

5 min  |  $12.00

Men's Waxing

Men's Waxing - Eyebrow

15 min  |  $20.00

Men's Waxing - Shoulder + Neck

20 min  |  $25.00

Men's Waxing - Chest

30 min  |  $45.00

Men's Waxing - Arm

30 min  |  $35.00

Men's Waxing - Half Back

20 min  |  $30.00

Men's Waxing - Full Back

30 min  |  $45.00

Men's Waxing - Full Leg

45 min  |  $50.00

bottom of page